A foglalkozássorozat nagycsoportos óvodások (5-6 évesek), valamint kisiskolások (7-8 évesek) részére ajánlott. Célja a szociális készségfejlesztés és társas félénkség oldása. További cél ezáltal a szociális iskolaérettség elősegítése és az iskolában tapasztalt, társas készségek fejletlenségére visszavezethető beilleszkedési problémák megelőzése. A csoportfoglalkozások során a gyermekek mesés-játékos formában kapnak mintát – és ezáltal elsajátíthatnak megküzdési technikákat a számukra félelmet keltő helyzetekre. Ezzel egyidőben az érzelemfelismerő és -kifejező készségük fejlesztésére is nagy hangsúly kerül.