LOGOPÉDIAI VIZSGÁLAT

A logopédus tevékenységének két fő típusa a diagnosztizálás és a terápia. A helyes diagnosztizálás érdekében vizsgálatok sorozatát végzi el, megfelelő információkat gyűjt, hogy valós véleményt alkothasson a logopédia kompetenciájába tartozó problémák természetéről, súlyosságáról, okairól. Ezzel alapozza meg a legmegfelelőbb kezelést.

GMP/GOH vizsgálat

Mi az a GOH, GMP diagnosztika?

A GMP diagnosztikát Dr. Gósy Mária fejlesztette ki 28 évvel ezelőtt. A beszédészlelés és a beszédmegértés diagnosztikája és terápiája. Az eljárással a 3-13 éves korosztály beszédészlelését vizsgáljuk és fejlesztjük.

Ha az alábbi területeken nehézséget tapasztalunk egy gyermeknél, akkor annak hátterében gyakran beszédészlelési vagy beszédmegértési probléma állhat:

  • Tartós beszédhiba
  • Ép hallás melletti „figyelmetlenség”
  • Magatartási, viselkedéses nehézségek
  • Lassú gondolatmenet, verstanulási nehézségek
  • Gyakori visszakérdezés, gyakori félreértések
  • Iskolás korú gyermeknél gyenge helyesírási és/ vagy olvasási készség
  • Motiválatlanság
  • Verstanulási nehézség

A teljes diagnosztika 19 résztesztből áll.

Az első részteszt a GOH – beszédhallást szűrő teszt. Ebben a feladatban fejhallgatón keresztül mindkét fülében 10-10 szót hall a gyermek, melyet vissza kell ismételnie.

További 10 részteszt a beszédészlelést vizsgálja, kettő a beszédmegértést, további három a tárolást-előhívást, kettő a vezérlést (agyfélteke-dominancia és centrális működés) és végül egy teszt a félteki dominanciát, kezességet.

A vizsgálatot a délelőtti órákban ajánlatos elvégezni.  A vizsgálat szempontjából kiemelten fontos, hogy a vizsgált gyermek egészséges legyen.