Az év végéhez közeledve szinte ösztönösen végig gondoljuk mindazt, ami történt velünk az elmúlt 365 napban, számot vetünk az eseményekkel, az év jeles pillanataival. Mindez keretezi az elmúlt időszakot, segíti a visszatekintést, az összegzést, valamint előkészíti a tervezést is.

Fontos, hogy megkeressük az év jó történéseit, és meg tudjuk látni, a sikerünk nem feltétlen az elért célban mérhető, sokkal inkább az ahhoz vezető útban, annak tapasztalásaiban, tanulási pontjaiban. Mindez pedig nem csak az óév lezárásában, hanem az újév indulásában is a segítségünkre lehet.

A szokások ösztönös igénye és hozadéka

A hagyományoknak, a szertartásoknak a szerepe, belülről fakadó igénye egyidős az emberiségével. Bár rohanó világunkban sokszor kikopni látszanak az elődök tradíciói, mégis megfigyelhetjük, milyen nagy jelentőséggel bírtak és bírnak a mai napig a közösséget összekovácsoló szertartások. Megfigyelhetjük, hogy a legtöbb hagyományra igaz a ciklikusság, az elődöktől tanult forgatókönyv utódról utódra való tovább örökítése, valamint az ilyen módon való spirituális kapcsolódás. Legyen szó akár egy születésnapról, évzárásról, vagy bármely egyéb, saját hagyományról.

Az eseménytől függetlenül, minden rítus fontos szereppel bír. Ezek által jobban tudunk egymáshoz, a közösséghez és magunkhoz is kapcsolódni, valamint ilyen módon a világ sokszor kiszámíthatatlan történései kontrollálhatóbbá, befogadhatóbbá válnak. Egy-egy jeles esemény fontos mérföldkővé tud válni, ami akár fontos referenciapontot is jelenthet az életünkben.

Bár a rítusok hozadékát sokszor alábecsüljük, mégis, napjainkban is komoly segítséget jelenthetnek a kapcsolódásban, az elmélyülésben, vagy akár csak saját biztonságérzetünk megteremtésében. Az emberiségnek természetes igénye van hagyományainak a megélésére. Teremtsük meg tudatosan magunknak is a lehetőséget, hogy minél elmélyültebben tudjuk megélni az egyéni és közösségi ünnepeket (pl. születésnap, egyházi ünnepek, stb.). Ez a faja keretezés, ritmus és ciklikusság pedig nagyban hozzá tud járulni testi-lelki jólétünkhöz.

Az óév elengedése az újév köszöntése

A természet körforgása, ciklikussága születésünktől fogva jelen van az életünkben: változnak az évszakok, a hét napjai. A természet ritmusának pedig mi magunk is a részesei vagyunk, elég, ha csak egy pillanatra megállunk, és megfigyeljük saját légzésünk, szívdobogásunk ütemét. A kezdete, a vége és a fordulópontja pedig még ennek a folytonosságnak is megfigyelhető.

A szilveszteri hagyományok is ezt a lezárást és újrakezdést szimbolizálják. Segítenek az óév folyamatainak lélektani keretezésében, a búcsúzásban, valamint az újév előkészítésében és újult erőforrásokkal való elindításában.

Az éves visszatekintés egy jó alkalom arra, hogy megtanuljuk úgy szemlélni az elmúlt időszakot, hogy a kihívások ellenére is képesek legyünk észrevenni a pozitív történéseket. Felidézhetjük, miért lehetünk hálásak, mi mindent tanultunk az esetlegesen elkövetett hibáinkból, és sokszor egy-egy váratlan helyzet kreatív megoldásával saját erőforrásainkat is új oldalról ismerhetjük meg.

A siker mindenkinek mást jelent

Bár a külvilágból jövő ingerek, a közösségi média által sugallt tartalmak elbizonytalaníthatnak abban, mit is nevezhetünk sikernek, én magam elérem-e a sikeresség küszöbét, fontos, hogy meg tudjunk állni egy pillanatra és őszintén befelé tudjunk figyelni.

Nem az a fontos, hogy a környezetünkben ki milyen eredményeket ért el, hanem hogy mi magunk meg tudjuk fogalmazni saját sikereinket: legyen szó egy új szokás kialakításáról, munkahelyi eredményekről, mosolygósabb reggelekről, vagy akár csak arról a felismerésről, hogy milyen sok energiát fektettem abba, hogy elkezdjem tanulni máshogy is szemlélni a világot. Mindnyájan el tudunk érni sikereket, de fontos, hogy azt meg is lássuk.

Mindezen folyamatokat Pilinszky János csodálatosan összegzi és és teszi kézzel foghatóvá, melynél kiválóbb zárszót nehezen tudnék elképzelni. Egy vers, egy gondolat, ami többet tud mondani száz szónál is: „Szilveszterkor lépjük át az új év küszöbét, s az elmúlás szomorúságán átragyog az újrakezdés mosolya.”

A sikerek megfogalmazásában, a visszatekintésben és a reális célok meghatározásában nagy segítségedre lehet a KidSpirit Évtérképe. Töltsd le te is, és használjátok egészséggel!

https://kidspirit.hu/evterkep/

Felhasznált irodalom:
J. G. Carrier (1993). The rituals of christmas giving.
R. E. Watson-Jones és társai (2016). The Social Functions of Group Rituals