Csombók Bernadett

„ Mert, ha értelmet keresünk, a konfliktus új élménnyé válhat, lehetőséggé arra, hogy felfedjük és tiszteljük az életről szőtt álmainkat.” (Gottman J. M.)

Mindig is szerettem beszélgetni emberekkel, megismerni a gondolataikat, érzéseiket, konfliktusaikat, mindazt, ami fontos számukra. Kíváncsi voltam az egymással konfliktusban álló felek nézőpontjaira és lelkesített annak a párbeszédnek és együttműködési formának a lehetősége, ahol nem kell, hogy szükségszerűen legyen nyertes és vesztes egy-egy ilyen helyzetben, hanem lehetséges a mindkét fél igényeit figyelembe vevő nyertes-nyertes megoldás. Jogászként korábban az alternatív konfliktuskezelés, a mediáció, és az áldozatvédelem területein kamatoztattam a pszichológiai érdeklődésem. Később az ELTE BTK Pszichológia Karán végeztem tanácsadás szakon, majd ugyancsak itt szereztem tanácsadó szakpszichológus végzettséget krízis szakirányon.

Több, mint hét éve dolgozom gyerekekkel, felnőttekkel, párokkal és családokkal. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatnál eltöltött hét év alatt részt vettem szakértői vizsgálatok lefolytatásában, gyermekek értelmi képességeinek és pszichés nehézségeinek a feltérképezésében. Emellett integratív szemléletű egyéni foglalkozásokat vezettem gyermekeknek, valamint szülőkonzultációkat, családterápiás üléseket és szorongásoldó csoportos foglalkozásokat tartottam.

Jelenleg óvodapszichológusként, valamint pár- és családterapeutaként is dolgozom. Szerencsésnek érzem magam, hogy olyan munkám lehet, amit szeretek, és a gyerekek, családok megtisztelnek a bizalmukkal és megosztják velem a történeteiket. A szakmai gondolkodásomat elsősorban a rendszerszemlélet, a kötődéselméleten alapuló megközelítés, valamint a humanisztikus pszichológia határozza meg. Közel áll hozzám a mozgásos- és művészetterápiás módszerek eszköztára, valamint a mindfulness szemlélete. A munkámban fontosnak tartom az erőforrásokra építő megoldásfókuszú gondolkodást, a kreativitást, a játékosságot és a humort.

Keressenek bizalommal, hogy a családi és egyéni erőforrásokra támaszkodva közösen megtaláljuk a pozitív változások felé vezető utat.

Milyen problémákkal fordulhatnak hozzám?

  • életvezetési nehézségek
  • családi krízishelyzetek (pl. betegség, költözés, haláleset, válás)
  • válási konzultáció, gyermekközpontú válás szempontjai
  • gyászfeldolgozás
  • szülőkonzultáció nevelési kérdésekben
  • gyermekek esetében szorongás, indulatszabályozási nehézségek, önértékelési, beilleszkedési nehézségek

Képesítéseim:

  • tanácsadó szakpszichológus
  • pár- és családterapeuta

Bettivel az alábbi foglalkozásokon találkozhatsz: