Játszva fejlesztünk és fejlesztve játszunk –hogyan is alakult így a KidSpirit mottója és hitvallása?

A játékra gondolva bizonyára mindannyiunkban felelevenednek régi emlékek, érzések, és egyszerre juthat eszünkbe az öröm, kihívás, szabadság, vagy éppen a varázslatos tulajdonságok meglétének érzése. A játék minden egy kisgyermek életében: kihívás, boldogság, próbálkozás, tanulás. A játék egy gyermeknél a világ maga, mely során a legkönnyebben tudunk kapcsolódni hozzájuk és megérteni őket. Ez a fajta örömteli kapcsolódás, közös tanulás, szemlélet minden foglalkozásnál jelen van rendelőnk életében, hogy a –terápiás célú- játék segítségével megvalósulhassanak azok a működésmódok, a gyermeki fejlődés soron következő szakaszai, melyekre aztán a hétköznapok során is biztosan lehet a későbbiekben építeni.

A játékok kiemelt fontossággal bírnak az életünkben, mely születésünktől kezdve egészen a halálunk pillanatáig végig kísér minket.

Egy kisgyermek fejlődésének alapköve a játék, ez a fő tevékenységi formája is, mely szerepe a gyermek életében semmi mással nem pótolható.

A játék a gyermek természetes nyelve. Ennek segítségével fedezi fel önmagát, a környezetét, tapasztalja meg képességeinek és testének a határait, sajátítja el a később kívánt viselkedési formákat. A játéknak elengedhetetlen szerepe van a világ felfedezésében, a tanulásban, az érzelmi fejlődésben, valamint a szocializációban egyaránt.

Egy játék tartalma szerint lehet gyakorló, szimbolikus, konstruáló, szabály-, fejlesztő- valamint úgynevezett komplex játék, szociális jelleg alapján egyéni, páros és csoportos, a tevékenység, történhet egyedül, kortársakkal vagy felnőttel, azonban minden esetben közös elem a tét- és/vagy célnélküliség, az örömszerző funkció, a spontaneitás és az önkéntesség.

A gyermekek nyelve és világa a játék, mely segíti őket a kapcsolódásban, érzelmeik megmunkálásában és kifejezésében, ennek segítségével pedig mi, felnőttek is jobban megérthetjük a legkisebbek működését, belső világát. A játékban újra le tudnak játszódni a napi események, estleges konfliktusok, és felszínre tudnak kerülni ezáltal a gyermek azon szükségletei is, melyeket nem képes még a szavak szintjén megfogalmazni. Ha figyelmesen szemlélünk egy játékot, megvan a kapcsolódás, az a legkiválóbb eszköze tud lenni a gyermek adott viselkedésének a megértésében is.

A játék, a humorhoz hasonlóan, még a legfeszültebb pillanatokat is képes oldani, tompítani. Játékban sokkal hamarabb és könnyebben elérhetjük mindazt, amire a hétköznapok során még nem állunk készen. A játékban gondolkodás, kognitív gátlás nélkül az érzelmek egész kavalkádja tud megjelenni. Ez pedig kiváló eszközként szolgál ahhoz, hogy egy érzelmileg terhelt helyzet könnyebbé váljon, de akár egy nevelés szempontjából kritikus helyzetet is sokkal könnyebb a játék nyelvén átkeretezni és befogadhatóbbá tenni.

Cohen szavai kiválóan tükrözik a fent említetteket, miszerint „a játék lehet a híd, amely újra megteremti a szülő és gyerek közötti mély érzelmi köteléket.”

Egy játék, vagy éppen játéktevékenység kiválasztásakor mindig figyelni kell a gyermek jelzéseit, szükségleteit. Fontos, hogy olyan játékot válasszunk, mely legfeljebb csak kevéssel haladja meg az életkori ajánlást, így a gyermek számára nem csak érdekes, de még motiváló tud maradni a játékkal járó kihívás. Bármi lehet játék, akár egy gomb, vagy bot is. Támogassuk a gyermeket a fantáziája szabadon engedésében, kreativitása ilyen formájú kibontakoztatásában.

Minden játéknak megvan a maga funkciója és életkori sajátossága a fejlődés során, így a csendesebb, nagyobb figyelmet igénylő tevékenységeknek, a szabályjátékoknak is, ugyanakkor az is fontos, hogy a gyermek olyan játéktevékenységeket is folytathasson, ahol nem kell csendben lennie, kurjanthat, sikongathat, és mozgásos szükségletei is megélheti. Egy nagy hancúrozás kiváló példája annak, hogyan lehet szeretetteljes módon erősebb ingereket gyűjteni, egy bunker építésével vagy mese olvasásával pedig a gyengéd kapcsolódást segíthetjük.

Összességében elmondható, hogy minden szabadjáték hozzájárul a gyermek testi-lelki jóllétéhez, fejlődéséhez, a játék által nyújtott kapcsolódás, híd pedig nem csak az örömteli pillanatok közös élvezetét szolgálja, hanem kiváló segítség lehet még a legnehezebb élethelyzetek megdolgozásában, feloldásában is.

Tapasztald meg a játékos módszertanunkat a KidSpiritben!

A cikk írója Petrusán-Molnár Dalma, a KidSpirt szakmai vezetője.

Felhasznált irodalom:

Cohen, L. J. (2015) Játékos nevelés. Budapest: Kulcslyuk.

Polcz Alaine (1999). Világjáték. Pont Kiadó.